OBNOVY AFCM 2023

AFCM duchovná obnova Brezno

Od 17. Do 26.11.2023  sa konala duchovná obnova s AFCM spoločenstvom z Veľkej Británie, z Teamu prišli indickí laickí misionári Soji, Mili (evanjelizácia mládeže) , Sunny Joseph (evanjelizácia Európy), Sebastian Sales, Jacob Varghese (evanjelizácia rodín). Ohladom najbližších obnov a akcii spolocenstva afcm budeme informovať.  

Duchovná obnova s AFCM Poltár

Od 17. Do 26.11.2023  sa konala duchovná obnova s AFCM spoločenstvom z Veľkej Británie, z Teamu prišli indickí laickí misionári Soji, Mili (evanjelizácia mládeže) , Sunny Joseph (evanjelizácia Európy), Sebastian Sales, Jacob Varghese (evanjelizácia rodín). Ohladom najbližších obnov a akcii spolocenstva afcm budeme informovať.  

Duchovná obnova Zvolen - Sekier

Tu si môžete pozrieť niektoré prednášky a videá z Duchovnej obnovy AFCM v roku 2023 vo Zvolene 

Duchovná obnova Lomnicka

Niekoľko záberov z obnovy AFCM v obci Lomnicka

Ženská a mužská konferencia v Poprade - 09/2023

V septembri sa uskutočnila duchovná obnova v konkatedrále v Poprade , na ktorú prišli viacerí misionári ako napriklad Sunny Joseph (AFCM UK ministries) , Ainish Phillip, Shruti Benny (AFCYM USA)