O nás

Kingdom revelator 

Kresťanský časopis pre mladých spoločenstva AFCM v anglickom jazyku, po kliknutí na obrázok sa otvorí v novom okne 

                                
       R e v.  F r.  X a v i e r  K h a n  V a t t a y i l

     
 z a k l a d a t e ľ   s p o l o č e n s t v a

Otec Xavierpng


Duchovný otec Xavier Khan Vattayil je indickým katolíckym kňazom. Bol vysvätený v roku 1994 v diecéze Palghat v Kerale. Pretože veľmi túži po záchrane duší, založil v roku 1998 v dedinke Attapady SEHION, centrum pre duchovnú obnovu. Zo začiatku to bola skromná modlitbová skupinka, ktorá sa postupne rozrástla. Dnes misionári tohto charizmatického spoločenstva, ktoré patrí k syromalabarskej katolíckej cirkvi slúžia v štátoch po celom svete.Duchovný otec Xavier Khan Vattayil je známy kázaním a hlásaním evanjelia aj prostredníctvom televízie, Internetu, rádia a iných médií. Veľa cestuje a vedie duchovné obnovy pre kňazov, rehoľníkov i laikov. Taktiež vedie rôzne konferencie, ktorých úlohou je posilňovať laikov v evanjelizácii.   M a r.  J a c o b  M a n a t h o d a t h 

P a t r ó n

Biskuppng

 S v.  J o z e f  

N e b e s k ý  p a t r ó n


Patronpng